Zmiany w Zarządzie

14 czerwca 2013 Z życia jednostki

Aktualny skład zarządu:

PREZES ZARZĄDU                          — dh Mieczysław Walczak

Vice Prezes Zarządu – Naczelnik    — dh Paweł Malinowski

Vice Prezes Zarządu                         — dh Wojciech Zegar

Sekretarz Zarządu                            — dh Kamil Kaczmarczyk

Skarbnik                                             — dh Bożena Olszewska

Kronikarz                                          — dh Maciej Król

Członek Zarządu                              — dh Piotr Wrotek