Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

31 marca 2011 Zebrania

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, zebrani w dniu 21.03.2011 r. członkowie OSP w Zamieniu wybrali w głosowaniu jawnym skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Następnie nowo wyłonieni członkowie Zarządu i Komisji wybrali następujące osoby na poszczególne funkcje:

w Zarządzie OSP:

Prezes Zarządu               – dh Mieczysław WALCZAK

Vice Prezes – Naczelnik – dh Paweł MALINOWSKI

Vice Prezes Zarządu      – dh Jan RADOS

Sekretarz                          – dh Kamil KACZMARCZYK

Skarbnik                            – dh Bożena OLSZEWSKA

Kronikarz                          – dh Wojciech ZEGAR

Członek Zarządu             – dh Piotr WROTEK

 

w Komisji Rewizyjnej:

– Przewodniczący          – dh Andrzej JANKOWSKI

– Vice Przewodniczący – dh Adam GRENWALD

– Sekretarz                        – dh Robert PAPIS

 

Zebrani oddali minutą ciszy hołd Zmarłemu Zasłużonemu Druhowi z jednostki OSP w Zamieniu  – Janowi REKOWI. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.