Zebranie sprawozdawco – wyborcze

2 marca 2016 Zebrania

wybory-su-obr

Zapraszamy gorąco wszystkich druhów za zebranie sprawozdawczo wyborcze dnia

18 marca 2016 o godzinie 17:30.