Zarząd

Prezes zarządu
Paweł Malinowski
WP – Naczelnik
Jacek Majsterek
Skarbnik
Radosław Olszewski
Sekretarz
Wojciech Zegar
 Gospodarz Daniel Kaczmarczyk
   
Prewodniczący Komisji Rewizyjnej
Karol Aplas
Członek Komisji Rewizyjnej
Stanisław Kiljańczyk
Członek Komisji Rewizyjnej Mieczysław Stanisław Walczak