XII Tataspartakiada Dobrej Woli oraz zamknięcie sezonu motocyklowego

9 października 2017 Zabezpieczanie ppoż