Walne zebranie sprawozdawcze – 2013

15 marca 2013 Zebrania

W zebraniu wzięło udział 28 druhów z jednostki oraz osoby zaproszone.

Na wstępie zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w 2012 roku druha Wojciecha Króla. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Po przeprowadzeniu przewidzianych protokołem czynności, członkowie OSP w Zamieniu  jednogłośnie udzielili Zarządow absolutorium.
Następnie przyjęto plan pracy na rok 2013.

Tematy poruszone podczas zebrania:

1. Problemy bazy lokalowej jednostki i perspektywy jej rozwoju.

2. Wysoki poziom wyszkolenia druhów w zakresie ratownictwa medycznego.

3. Działalnośc operacyjna jednostki w 2012 roku, na tle powiatu piaseczyńskiego.

4. Plany szkoleniowe na rok 2013.

 

Ponadto, na wniosek druha Pawła Malinowskiego, jednogłośnie podjęta została uchwała w sprawie nadania honorowego członkostwa OSP w Zamieniu, niżej wymienionym druhom:

1. Zenonowi Ługowskiemu

2. Andrzejwoi Grenwaldowi

w dowód uznania za wieloletnią ofiarną służbę w jej szeregach.

 

Zarząd OSP w Zamieniu dziękuje Druhom za wsparcie wyrażone jednogłośnie udzielonym absolutorium. Motywuje nas to do dalszej aktywnej pracy.

Zamienie, 15.03.2013 r.

 

Walne_2013_3 Walne_2013_1 Walne_2013_2