Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

21 marca 2016 Zabezpieczanie ppoż

W dniach 4 – 26 kwietnia 2016 r. (z wyłączeniem niedziel) planowane jest przeprowadzenie „Szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP”. Szkolenie realizowane będzie według nowego programu szkolenia z 2015 r.

Prosimy o zgłaszanie chętnych do 30 marca. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczebność grupy to 30 osób. Zastrzegamy, że w przypadku grupy mniejszej niż 12 osób szkolenie może się nie odbyć.