Święcenie pokarmów w strażnicy OSP

4 kwietnia 2015 Z życia jednostki