Sprawozdanie z przebiegu uroczystości jubileuszowych

2 lipca 2011 Wydarzenia

W sobotę zgodnie z planem odbyły się uroczystości jubileuszu 60 – lecia OSP w Zamieniu, połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

Organizatorami uroczystości były:

Urząd Gminy Lesznowola

Gminny Ośrodek Kultury

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

OSP w Zamieniu.

Wielką pomoc okazali pełniący służbę w KP PSP w Piasecznie Panowie: st. kpt. Maciej Kołakowski, kpt. Robert Jakubowski, kpt. Łukasz Darmofalski.

Odznaczeni I Pojazdy
Po zbiórce na placu odbyła się Polowa Msza Święta koncelebrowana przez świeżo powołanego księdza Kapelana Gminnego Strażaków – Ryszarda Gołąbka oraz księży z Parafii w Dawidach: proboszczem ks. Grzegorzem Jaszczykiem na czele i księdzem Łukaszem Gąsiorem.

Następnie po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę dętą OSP w Piasecznie i wciągnięciu flagi państwowej na maszt odbyła się oficjalna część uroczystości.

Na jubileusz przybyli licznie zaproszeni Goście w tym miedzy innymi: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego druh Zbigniew Gołąbek, Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego druh Dariusz Wojnowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druhna Maria Jolanta Batycka – Wasik, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Zygmunt Laskowski, Komendant Powiatowy PSP w Piasecznie bryg. Leszek Szcześniak, były Komendant Powiatowy PSP w Piasecznie st.bryg. w st. spocz.  Józef Maksa, Dowódca JRG PSP w Piasecznie st. kpt. Maciej Kołakowski oraz wielu Właścicieli, Prezesów firm i instytucji działających na terenie gminy i powiatu.

Licznie przybyły poczty sztandarowe oraz Prezesi, Naczelnicy, druhowie jednostek OSP w: Mrokowie, Nowej Woli, Dawidach, Falentach, Piasecznie, Pracach Małych, Tarczynie, Raszynie i Wągrodnie.

Za wieloletnią ofiarną działalnośc w ochronie przeciwpożarowej Jednostka OSP w Zamieniu została odznaczona SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

Ponadto niżej wymienieni druhowie zostali odznaczeni:

MEDALEM HONOROWYM im. BOLESŁAWA CHOMICZA

 • Radzimirski Władysław

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • Grenwald Paweł
 • Grzegorczyk Tomasz
 • Wrotek Piotr

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • Malinowski Paweł
 • Olszewska Bożena
 • Rados Katarzyna

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • Grenwald Adam
 • Grenwald Tomasz
 • Grenwald Zbigniew
 • Król Wojciech
 • Krupa Krzysztof
 • Wrotek Katarzyna

ODZNAKĄ „WZOROWY STRAŻAK”

 • Bagnicki Andrzej
 • Król Maciej

 

Otrzymaliśmy listy gratulacyjne od:

 • Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego druha Antoniego Jana Tarczyńskiego
 • Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Henryka Smolarza
 • Prezesa Zarządu Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola Pana Jacka Arendarskiego.

Ponadto osobiste życzenia od Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Lesznowoli – Pani Marii Jolanty Batyckiej – Wąsik, Komendanta Powiatowego PSP – bryg. Leszka Szcześniaka oraz Prezesów i Właścicieli firm działających na terenie gminy i powiatu.

W wyniku przeprowadzonej aukcji i zbiórki uzyskalismy ok. 3000 zł na leczenie chorych dzieci.

Bardzo dziękujemy.

W części rekreacyjnej uroczystości odbyły się wzbudzające wiele emocji zawody „sportowo – pożarnicze” z udziałem jednostek OSP z terenu gminy, w tym bardzo widowiskowa dyscyplina w przeciąganiu węża strażackiego.

Konkurs rysunkowy dla młodszych uczestników festynu dał możliwość wykazania się znajomością pracy strażaka, a turniej wiedzy pożarniczej umożliwił weryfikację wiedzy z tego zakresu. W okolicy zabrakło długopisów.

Na scenie występowały zespoły artystyczne `działające pod skrzydłami GOK-u, po zmierzchu miał miejsce bardzo widowiskowy pokaz tańca z ogniami. Druhowie z Mrokowa czuwali do końca tej niebezpiecznej pod względem pożarowym dyscypliny tanecznej.

Dalej to trwająca podobno do białego rana zabawa taneczna dla wytrwałych – biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne ostatnich dni.