Podsumowanie sezonu letniego

9 grudnia 2011 Zebrania

Naczelnik dh Paweł Malinowski podsumował działalność operacyjną jednostki za okres letni 2011 r.

Działania operacyjne przede wszystkim polegały na usuwaniu rozlewisk wody po intensywnych opadach na przełomie lipca i sierpnia.

Wodę pompowano z terenu wsi: Mysiadło, Stara Iwiczna i Nowa Iwiczna.

Łącznie czas trwania tych akcji przekroczył 70 godzin.

Daje to w przeliczeniu na efektywną wydajność pomp pożarniczych co najmniej 1.900 m 3   przepompowanej wody.

Akcje tego rodzaju cechują się długotrwałością.

Druhowie porzucają swoje codzienne zajęcia i uczestniczą w akcji zwykle przez 12 godzin.

Zarząd składa podziękowanie druhom z jednostki OSP w Zamieniu.