oblicza geografii 2 zakres podstawowy

Podręczniki dla szkoół średnich – jakie wybrać?

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, nauczyciele szkół średnich muszą dokonać wyboru podręczników, z których korzystać będą ich uczniowie w kolejnym roku. Nie jest to wybór łatwy, gdyż funkcjonujące na rynku wydawnictwa oferują szereg pozycji dla poszczególnych przedmiotów. A tych w szkołach średnich nie brakuje, obok standardowych przedmiotów, jak język polski, matematyka, geografia, fizyka, chemia czy historia, w szkołach nauczane są także przedmioty kierunkowe, do prowadzenia których również niezbędne są dobrze napisane podręczniki.

Szeroki wybór podręczników

Nauczyciele mają do wyboru wiele tytułów przeznaczonych do nauki poszczególnych przedmiotów. Do wykładania podstawowych z nich istnieje nawet kilkanaście pozycji, z których wybrać należy najlepszą. Przykładowo, dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie liceum czy technikum, wybrać można następujące tytuły:

  • język polski: Język polski 1. Podręcznik,
  • matematyka: Matematyka z plusem 1,
  • geografia: Oblicza geografii 1,
  • historia: Ciekawi świata 1. Historia,
  • chemia: Odkrywamy na nowo. Chemia 1.

To tylko kilka przedmiotów i tytułów, jakie wybrać można nauczając podstawowe przedmioty. Należy tu także dokonać wyboru, czy zakres materiału, zawartego w podręczniku ma być podstawowy czy też rozszerzony. Wiele wydawnictw, do poszczególnych pozycji oferuje także zeszyty ćwiczeń czy zbiory zadań, z których również uczniowie mogą korzystać.

Jak dokonać wyboru?

Każdy nauczyciel, aby wybrać mądrze, musi więc zapoznać się z szeroką ofertą różnorodnych tytułów i wydawnictw. Najważniejsze jest jednak, by wybrać taką pozycję, która w najlepszym stopniu spełniać będzie wymogi związane z obowiązującą podstawą programową, a także w największym zakresie przekaże uczniom niezbędną wiedzę. Ważne jest także, by zawarte w podręcznikach informacje, napisane były przejrzyście i jasno, aby każdy z uczniów bez problemu mógł je zrozumieć i przyswoić. Ponadto, uczniowie, którzy wybrali kierunki rozszerzone, powinni uczyć się także z książek zawierających szerszy zakres materiału. W tym przypadku, nauczyciel może więc sięgnąć nie tylko po podręczniki rozszerzone, ale też pozycje dodatkowe, uzupełniające czy zeszyty ćwiczeń. W przeciwnym wypadku jednak, gdy obowiązuje jedynie podstawowy program nauczania, nie ma sensu obarczać uczniów zakupem dodatkowych pozycji. Pod uwagę trzeba także wziąć fakt, iż w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej, konieczny będzie zakup kolejnych części podręczników, jak przykładowo, Oblicza geografii 1, poszerzyć trzeba będzie o część 2 i 3. Warto więc wybierać takie podręczniki, które posłużą przez kolejne lata i nie będą zmieniane ponownie w nowym roku szkolnym. Dzięki temu młodsi uczniowie będą mogli odkupić je od swych starszych kolegów.