Walne zebranie sprawozdawcze – 2014

14 marca 2014 Zebrania

W dniu 14 marca 2014 roku druhny i druhowie OSP w Zamieniu spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym. W obecności zaproszonych Gości a także członków wspierających, Zarząd OSP w Zamieniu przedłożył sprawozdania z działalności oraz finansowe za ubiegły rok. Zebrani jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium oraz uchwalili plan działalności i plan finansowy na następny rok.

Czytaj dalej ...

Ostatnie pożegnanie

6 stycznia 2014 Z życia jednostki

Zmarł nasz Przyjaciel, druh i symbol OSP w Zamieniu.

Czytaj dalej ...

Zmiany w Zarządzie

14 czerwca 2013 Z życia jednostki

Aktualny skład zarządu:

Czytaj dalej ...

Żegnamy druha

28 kwietnia 2013 Z życia jednostki

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Druha Jana Radosa.

Czytaj dalej ...

Walne zebranie sprawozdawcze – 2013

15 marca 2013 Zebrania

W zebraniu wzięło udział 28 druhów z jednostki oraz osoby zaproszone.

Na wstępie zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w 2012 roku druha Wojciecha Króla. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Po przeprowadzeniu przewidzianych protokołem czynności, członkowie OSP w Zamieniu  jednogłośnie udzielili Zarządow absolutorium.
Następnie przyjęto plan pracy na rok 2013.

Czytaj dalej ...

Wigilia 2012

2 stycznia 2013 Spotkania

22 grudnia 2012 roku odbyło sie spotkanie wigilijne członków OSP w Zamieniu oraz zaproszonych Gości. Proboszcz Parafii w Dawidach, ksiądz Grzegorz Jaszczyk pobłogosławił zebranym na święta Bożego Narodzenia. Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń świątecznych, spożyliśmy przyrządzone przez Szanowne Małżonki Strażaków potrawy wigilijne.

Czytaj dalej ...

Zebranie sprawozdawcze

28 marca 2012 Zebrania

W dniu 16 marca 2012 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP w Zamieniu.

Czytaj dalej ...

Budowa strażnicy OSP w Zamieniu

4 lutego 2012 Z życia jednostki

Jak nas poinformował Radny Gminy Lesznowola Pan Mirosław Wilusz, na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2012 roku Rada Gminy Lesznowola przyznała środki finansowe przeznaczone  na wykonanie projektu  garażu z pomieszczeniami socjalnymi dla jednostki OSP w Zamieniu. Zatem zostanie rozpoczęty proces inwestycyjny zmierzający do budowy strażnicy, która będzie pierwszą siedzibą z prawdziwego zdarzenia tej już ponad sześćdziesięcioletniej jednostki.

Czytaj dalej ...

Podsumowanie sezonu letniego

9 grudnia 2011 Zebrania

Naczelnik dh Paweł Malinowski podsumował działalność operacyjną jednostki za okres letni 2011 r.
Czytaj dalej ...

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości jubileuszowych

2 lipca 2011 Wydarzenia

W sobotę zgodnie z planem odbyły się uroczystości jubileuszu 60 – lecia OSP w Zamieniu, połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

Czytaj dalej ...

Program uroczystości jubileuszowych

2 lipca 2011 Z życia jednostki

 

Czytaj dalej ...

Pożar w Wólce Kosowskiej

18 maja 2011 Alarmy

Druhowie z zamienieckiej OSP brali udział w gaszeniu wielkiego pożaru hali magazynowej w dniach od 11 do 18 maja 2011 r., pełniąc strażacką służbę przez łącznie 90 godzin.

Czytaj dalej ...

Sprawdzian wyszkolenia załóg jednostek OSP powiatu piaseczyńskiego

12 maja 2011 Z życia jednostki

Pośród jednostek OSP powiatu piaseczyńskiego nie włączonych do KSR-G, druhowie z Zamienia zajęli V miejsce  w „Sprawdzianie wyszkolenia załóg jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu piaseczyńskiego” Zimne Doły 2011, który odbył się 28 kwietnia 2011 r.

Czytaj dalej ...

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

31 marca 2011 Zebrania

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, zebrani w dniu 21.03.2011 r. członkowie OSP w Zamieniu wybrali w głosowaniu jawnym skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Następnie nowo wyłonieni członkowie Zarządu i Komisji wybrali następujące osoby na poszczególne funkcje:

Czytaj dalej ...