Historia

HISTORIA OSP ZAMIENIE

stare-1old3

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu powstała w 1951 roku, jako jednostka zakładowa mająca swoją siedzibę na terenie Zakładu Wytwórni Surowic i Szczepionek „BIOMED” (obecnie nieistniejącego).

IMG_0395            Gates at Zamienie
Zdjęcie pochodzi ze strony http://wzd.cba.pl/szczepionki.htm

Zarejestrowana została przez Komendę Powiatową Ochotniczych Straży Pożarnych w Piasecznie na wniosek Pana Leona Podolskiego – kierownika Działu Mechanicznego zakładu „Wytwórnia Surowic i Szczepionek”.

Komendantem Powiatowym w Piasecznie był wówczas Włodzimierz Lubański, który został zaproszony na zebranie założycielskie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu jako jeden z inicjatorów jej powołania do życia.

Na zebraniu założycielskim w skład Zarządu weszli:

dh Władysław Radzimirski,

dh Jerzy Grzelak,

dh Tadeusz Pędzik

oraz Leon Podolski.

Swój akces wstąpienia do straży zgłosiło blisko 30 osób. Z inicjatywy i przy wsparciu dyrekcji zakładu zakupiono pierwszy sprzęt pożarniczy, następnie rozpoczęto szkolenie druhów.

old2stare-2

Osobą wiodącą w tym przedmiocie okazał się 21 letni wówczas dh Władysław Radzimirski. Druhowie z Zamienia z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością pogłębiali i doskonalili swój kunszt strażacki. Zdobytą na kursach i szkoleniach wiedzę i doświadczenie wykorzystywali w akcjach ratowniczo-gaśniczych ratując niejedno życie i zdrowie a także dobytek nie tylko mieszkańców Zamienia ale i okolicznych miejscowości.

W 1954 roku jednostka straży pożarnej w Zamieniu pozyskała pierwszy samochód gaśniczy marki „Deutz”, który służył dzielnie do początku lat 60-tych, kiedy to udało się nabyć nowszy samochód marki „Lublin”.

indeks
„Deuz”

Sumienne i wzorowe wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej  przez druhów z Zamienia procentowało tym, że mieszkańcy Zamienia darzyli ich wielkim szacunkiem. Od czasu kiedy funkcję komendanta w jednostce powierzono Władysławowi Radzimirskiemu jednostka zaczęła odnosić sukcesy w sportach pożarniczych. Dzięki zdobytym kwalifikacjom i umiejętnościom swoją wiedzą dzielił się z nowymi druhami, którzy  chętnie garnęli się do szeregów Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu. To dzięki jego operatywności i wiedzy szkoleniowej Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu zajęła  I-sze miejsce na zawodach powiatowych w Górze Kalwarii w roku 1957, gdzie nagrodą główną była drabina Szczerbowskiego.

drabina

Druhowie z Zamienia aktywnie uczestniczyli w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie całego powiatu piaseczyńskiego, szczególnie wyróżnili się podczas gaszenia lasów sękocińskich.

W roku 1978 jednostka pozyskała lekki samochód gaśniczy GLM marki „Żuk” , który dzięki pieczołowitości  strażaków służy do tej pory, jako samochód kwatermistrzowski.

 zuk

W 1989 roku jednostka w Zamieniu przestała być jednostką zakładową i stała się terenową strażą gminną przejętą przez Gminę Lesznowola.

W roku 2004 jednostka została doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star 244 GBM, a w roku 2007 jednostka nabyła lekki samochód ratownictwa drogowego marki Volkswagen LT.

IMG_0235 IMG_0210

Działalność druhów z Zamienia  to nie tylko  ochrona i walka z „czerwonym kurem”, ale także szeroko rozumiana pomoc w trudnych sytuacjach – pompowanie wody z zalanych piwnic, garaży czy posesji, umacnianie wałów przeciwpowodziowych na rzekach i ciekach wodnych, usuwanie skutków wichur.

Strażacy z Zamienia prowadzą działalność kulturalno-oświatową zarówno dla dzieci jak i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, festynów i obchodów rocznicowych z okazji Gminnego Dnia Strażaka czy też pikników sołeckich w okolicznych miejscowościach.

 

*Rys historyczny w oparciu o materiały od dh Prezesa OSP Zamienie Mieczysława Walczaka
opracował st.kpt. Maciej Kołakowski Komendant Gminny ds. Ochrony Przeciwpożarowej w Gminie Lesznowola.

 

Od autora:

Jeżeli istnieją jakieś dokumenty (zdjęcia) dot. działalności jednostki OSP w Zamieniu proszę o informacje celem uzupełnienia historii tej zacnej jednostki.