Walne zebranie sprawozdawcze – 2014

14 marca 2014 Zebrania

W dniu 14 marca 2014 roku druhny i druhowie OSP w Zamieniu spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym. W obecności zaproszonych Gości a także członków wspierających, Zarząd OSP w Zamieniu przedłożył sprawozdania z działalności oraz finansowe za ubiegły rok. Zebrani jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium oraz uchwalili plan działalności i plan finansowy na następny rok.

Nie obyło się bez gorzkiej dyskusji na temat fatalnego stanu bazy lokalowej naszej Jednostki,  praktycznie hamującej jej dalszy rozwój.
Nie usłyszeliśmy tym razem ze strony Wójta Gminy Lesznowola deklaracji rychłej poprawy tej sytuacji.

Zarząd dziękuje wszystkim druhom oraz Szanownym Gościom za udział w zebraniu.