Kategorie Zebrania

Walne zebranie sprawozdawcze – 2014

14 marca 2014 Zebrania

W dniu 14 marca 2014 roku druhny i druhowie OSP w Zamieniu spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym. W obecności zaproszonych Gości a także członków wspierających, Zarząd OSP w Zamieniu przedłożył sprawozdania z działalności oraz finansowe za ubiegły rok. Zebrani jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium oraz uchwalili plan działalności i plan finansowy na następny rok.

Czytaj dalej ...

Walne zebranie sprawozdawcze – 2013

15 marca 2013 Zebrania

W zebraniu wzięło udział 28 druhów z jednostki oraz osoby zaproszone.

Na wstępie zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w 2012 roku druha Wojciecha Króla. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Po przeprowadzeniu przewidzianych protokołem czynności, członkowie OSP w Zamieniu  jednogłośnie udzielili Zarządow absolutorium.
Następnie przyjęto plan pracy na rok 2013.

Czytaj dalej ...

Zebranie sprawozdawcze

28 marca 2012 Zebrania

W dniu 16 marca 2012 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP w Zamieniu.

Czytaj dalej ...

Podsumowanie sezonu letniego

9 grudnia 2011 Zebrania

Naczelnik dh Paweł Malinowski podsumował działalność operacyjną jednostki za okres letni 2011 r.
Czytaj dalej ...