Kategorie Zebrania

ZEBRANIE WALNE

25 lutego 2019 Zebrania

 

8 Marca odbędzie się Zebranie Walne za 2018 rok

Czytaj dalej ...

Zebranie organizacyjne OSP Zamienie

25 lutego 2019 Zebrania

W najbliższą niedzielę tj. 03-03-2019 odbędzie się zebranie organizacyjne o godzinie 18:00.

Omówimy sprawy związane z Zebraniem Walnym tydzień później.

Czytaj dalej ...

Walne zebranie

13 lutego 2018 Zebrania

Dnia 09 marca 2018 odbędzie się walne zebranie członków OSP Zamienie.

Początek zebrania godzina18:00

Czytaj dalej ...

Zebranie walno-wyborcze 2016

22 marca 2016 WydarzeniaZ życia jednostkiZebrania

W dniu 18 marca 2016 roku w budynku dawnego przedszkola przy ul. Zakładowej 16 w Zamieniu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP Zamienie.

Frekwencja była wyjątkowo wysoka, a oprócz licznie przybyłych strażaków spotkanie zgromadziło również wielu sympatyków i przyjaciół OSP. Zebranie rozpoczęło się od uroczystego powitania wszystkich gości przez druha Prezesa OSP Mieczysława Walczaka.

Na spotkaniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015, później zaprezentowano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP. W wyniku głosowania absolutorium udzielono jednogłośnie.

735150_1578935989092958_2423916897729331865_n 12794475_1578935985759625_6992193617458586178_n

Czytaj dalej ...

Zebranie sprawozdawco – wyborcze

2 marca 2016 Zebrania

wybory-su-obr

Zapraszamy gorąco wszystkich druhów za zebranie sprawozdawczo wyborcze dnia

18 marca 2016 o godzinie 17:30.

 

 

Czytaj dalej ...

Zebranie sprawozdawcze 2015

27 lutego 2015 Zebrania

Zaproszenie-1Dnia 13 marca 2015r.

o godzinie 18:00

odbędzie się zebranie sprawozdawcze w siedzibie straży OSP w Zamieniu.

Gorąco zapraszamy

 

Czytaj dalej ...

Walne zebranie sprawozdawcze – 2014

14 marca 2014 Zebrania

W dniu 14 marca 2014 roku druhny i druhowie OSP w Zamieniu spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym. W obecności zaproszonych Gości a także członków wspierających, Zarząd OSP w Zamieniu przedłożył sprawozdania z działalności oraz finansowe za ubiegły rok. Zebrani jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium oraz uchwalili plan działalności i plan finansowy na następny rok.

Czytaj dalej ...

Walne zebranie sprawozdawcze – 2013

15 marca 2013 Zebrania

W zebraniu wzięło udział 28 druhów z jednostki oraz osoby zaproszone.

Na wstępie zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w 2012 roku druha Wojciecha Króla. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Po przeprowadzeniu przewidzianych protokołem czynności, członkowie OSP w Zamieniu  jednogłośnie udzielili Zarządow absolutorium.
Następnie przyjęto plan pracy na rok 2013.

Czytaj dalej ...

Zebranie sprawozdawcze

28 marca 2012 Zebrania

W dniu 16 marca 2012 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP w Zamieniu.

Czytaj dalej ...

Podsumowanie sezonu letniego

9 grudnia 2011 Zebrania

Naczelnik dh Paweł Malinowski podsumował działalność operacyjną jednostki za okres letni 2011 r.
Czytaj dalej ...

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

31 marca 2011 Zebrania

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, zebrani w dniu 21.03.2011 r. członkowie OSP w Zamieniu wybrali w głosowaniu jawnym skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Następnie nowo wyłonieni członkowie Zarządu i Komisji wybrali następujące osoby na poszczególne funkcje:

Czytaj dalej ...