Budowa strażnicy OSP w Zamieniu

4 lutego 2012 Z życia jednostki

Jak nas poinformował Radny Gminy Lesznowola Pan Mirosław Wilusz, na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2012 roku Rada Gminy Lesznowola przyznała środki finansowe przeznaczone  na wykonanie projektu  garażu z pomieszczeniami socjalnymi dla jednostki OSP w Zamieniu. Zatem zostanie rozpoczęty proces inwestycyjny zmierzający do budowy strażnicy, która będzie pierwszą siedzibą z prawdziwego zdarzenia tej już ponad sześćdziesięcioletniej jednostki.

Miejsce jest strategiczne  – u wrót Gminy Lesznowola, będących jednocześnie granicą powiatu piaseczyńskiego,  m. st. Warszawy i powiatu pruszkowskiego.

Zarząd i druhowie jednostki bardzo dziękują Radnemu  Panu     Mirosławowi Wiluszowi, a także całej Radzie Gminy Lesznowola oraz Zarządowi Gminy za wsparcie naszych wieloletnich starań.

Zarząd OSP w Zamieniu