Zebranie walno-wyborcze 2016

22 marca 2016 WydarzeniaZ życia jednostkiZebrania

W dniu 18 marca 2016 roku w budynku dawnego przedszkola przy ul. Zakładowej 16 w Zamieniu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP Zamienie.

Frekwencja była wyjątkowo wysoka, a oprócz licznie przybyłych strażaków spotkanie zgromadziło również wielu sympatyków i przyjaciół OSP. Zebranie rozpoczęło się od uroczystego powitania wszystkich gości przez druha Prezesa OSP Mieczysława Walczaka.

Na spotkaniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015, później zaprezentowano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP. W wyniku głosowania absolutorium udzielono jednogłośnie.

735150_1578935989092958_2423916897729331865_n 12794475_1578935985759625_6992193617458586178_n

W związku z rezygnacją druha Prezesa przystąpiono do wyborów nowego Zarządu, w tym Prezesa i Naczelnika.

Nowy zarząd składał się będzie z:

1. Prezes Zarządu – dh Paweł Malinowski
2. Naczelnik – dh Marcin Kowalczyk
3. Skarbnik – dh Radosław Olszewski
4. Sekretarz – dh Wojciech Zegar
5. Gospodarz – dh Daniel Kaczmarczyk

W zebraniu uczestniczyła również:
Wójt Gminy Lesznowola – Maria Jolanta Batycka–Wąsik,
Skarbnik Gminy Lesznowola – Elżbieta Obłuska,
Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej – Maciej Kołakowski,
radni: Anna Niezabitowska, Katarzyna Przemyska, Kamil Boguta, Marcin Kania, Sławomir Świtek i Michał Otręba
oraz Sołtysi Mysiadła, Lesznowoli i Nowej Iwicznej.