1% w 2019

25 stycznia 2019 Zabezpieczanie ppoż

1% podatku dla OSP w Zamieniu.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

KRS 0000 11 62 12

Cel: OSP w Zamieniu gm. Lesznowola