1% podatku

5 stycznia 2016 Zabezpieczanie ppoż

procent
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2016 R. DO 02.05.2016 R.
 
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212

I

W informacji uzupełniającej możemy wskazać konkretny cel, na który możemy przeznaczyć
nasze pieniądze z 1 % podatku. W przypadku Związku może to byćkażda jednostka ochrony
przeciwpożarowej NP „OSP ZAMIENIE gmina Lesznowola”